Info

Praktische info

Het is de bedoeling om in de eerste plaats een leuk kamp te hebben, waar sport en spel centraal staan. Voor een vlot verloop hieronder enkele afspraken.

Afspraken voor sporters

 • Je bent stipt aanwezig tussen 9u en 16u. De voorbewaking start om 8u en eindigt ten laatste om 17u. Op vrijdag eindigen de kampen om 15u.
 • Je wacht voor de aanvang van de activiteit in je groep op de afgesproken plaats.
 • Je komt enkel in de kleedkamer om iets te nemen of weg te leggen.
 • Je laat de kleedkamers netjes achter.
 • Je luistert naar de kampverantwoordelijke en alle monitoren.
 • Je toont bij alle activiteiten inzet, enthousiasme en respect.
 • Je drinkt regelmatig.
 • Je brengt geen gsm of andere waardevolle voorwerpen mee.
 • Je bent steeds voorzichtig. Veiligheid staat voorop!
 • Je ruimt je eigen afval steeds onmiddellijk op.
 • Je blijft ten allen tijden op het terrein.

Afspraken voor ouders

Zorg ervoor dat sporters:

 • Zorg ervoor dat de sporters dagelijks stipt aanwezig zijn tussen 9u en 16u. De voorbewaking start om 8u en eindigt ten laatste om 17u. Enkel kinderen die vooraf zijn aangemeld via de vragenlijst (zie de link aan het begin van deze mail) kunnen deelnemen aan voor- en/of nabewaking.
 • Op vrijdag eindigt het kamp om 15u, en is er geen nabewaking.
 • De ouders mogen de plaats van het kamp helaas niet betreden, en kunnen geen gebruik maken van het sanitair. Wij zorgen voor een extra warme ontvangst van jullie kinderen. Respecteer de nodige afstand van andere ouders, en blijf niet hangen nadat uw kind werd afgezet.
 • De prijsuitreiking gebeurt dit jaar binnen de contactbubbels. Ouders kunnen hierbij niet aanwezig zijn. Foto\'s van deze prijsuitreiking, en andere foto\'s van het kamp worden gedeeld via onze Facebookpagina. We delen ook sfeerbeelden van het kamp via onze Facebookpagina’s en via Instagram. Indien je dit niet wil, laat dit dan weten bij de start van het kamp of per e-mail.
 • Zorg voor gepaste sportkledij en sportschoenen. (graag naam aanbrengen in elk kledingstuk).
 • Omwille van de coronamaatregelen wordt zo veel mogelijk buiten gespeeld en gesport, ook bij regenweer. Hou dus de weersverwachting mee in het oog, en voorzie een regenjas en reservekledij.
 • Zorg ook voor pet en zonnecreme.
 • Zorg voor een gezond lunchpakket, voldoende degelijke tussendoortjes en voldoende water. Er kunnen frisse blikjes frisdrank gekocht worden voor 1,5 euro. Drinkbussen kunnen door de monitoren gevuld worden met water.
 • Verwittig de kampverantwoordelijke bij ziekte.
 • De sporters zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Ze blijven weliswaar aansprakelijk voor hun eigen daden. Mocht er zich een ongeval voordoen waarbij tussenkomst van de verzekering noodzakelijk is, stuur een e-mail naar info@sportenplezier.be. Deze polis dekt geen materiele schade.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden.
 • We vragen expliciet om uw begrip en respect voor de bijkomende coronamaatregelen.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden.
 • De betaling van het inschrijvingsbedrag (€ 92) gebeurt via Bancontact. Een inschrijving is pas definitief na betaling.

Tussenkomst ziekenfonds

Sommige ziekenfondsen komen tussen in het lidgeld of inschrijvingsgeld voor sportclubs of sportkampen. Na het kamp ontvang je een deelname-attest per e-mail, dit kan je gebruiken samen met de formulieren van het ziekenfonds. Wij vullen dus geen formulieren van mutualiteiten in.

Verzekering

Deelnemers zijn verzekerd voor sportongevallen via Ethias. Mocht er zich een ongeval voordoen waarbij tussenkomst van de verzekering noodzakelijk is, dan vindt u hier het formulier. Meer details over deze polis vindt u op de website van de Vlaamse Atletiekliga. Deze polis dekt geen materiele schade.

Annulatie

Annulaties om welke andere reden ook kunnen tot vier weken voor aanvang van het kamp. In dit geval wordt € 30 aan administratieve kosten aangerekend.

Bij annulatie minder dan 4 weken voor het kamp bij ziekte of ongeval worden € 30 administratieve kosten aangerekend. Een medisch attest dient in ons bezit te zijn voor aanvang van het kamp.

Bij annulatie minder dan 4 weken voor het kamp om niet-medische redenen kunnen er geen terugbetalingen meer gebeuren.

Indien het kamp wegens organisatorische redenen niet kan doorgaan wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Contact

Bij dringende zaken, contacteer de kampverantwoordelijke op het telefoonnummer uit de bevestigingsmail.